Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
 • English
 • Polski
Ignacy Kardel
Telefon: 
225935312
E-mail: 
Budynek: 
33 lub 49
Numer pokoju: 
40 lub 1.19
Konsultacje: 
Wtorek 12-13
Informacje dodatkowe: 

Zainteresowania badawcze:

 • hydrologia i gospodarka wodna
 • mała retencja wodna
 • monitoring wód powierzchniowych – badania laboratoryjne i terenowe ilości i jakości wód
 • modelowanie jakości wód powierzchniowych
 • wykorzystanie GIS w systemach wspomagania decyzji

Inne aktywności:

 • Using GIS in Decision Support Systems
 • Geodatabase designing, INSPIRE
 • ArcGIS Server administration

Stopnie i tytuły naukowe:

 • 2001: stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska uzyskany w Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
 • 1993: tytuł magistra inżyniera z zakresu Inżynierii Środowiska uzyskany w Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział  Melioracji i  Inżynierii Środowiska

Aplikacje:

Publikacje:

 • Mioduszewski W., Okruszko T., Autorzy: Fehér J., Gáspár J., , Istenič D., Kardel I., Mosný V., Muller R., Potokar A., Tamás J., 2016. Naturalna, mała retencja wodna – Metoda łagodzenia skutków suszy, ograniczania ryzyka powodziowego i ochrona różnorodności biologicznej. Podstawy Metodyczne. Globalne Partnerstwo dla Wody, Polska. pp.58.
 • Berezowski, T., Szcześniak, M., Kardel, I., Michałowski, R., Okruszko, T., Mezghani, A., and Piniewski, M.: CPLFD-GDPT5: high-resolution gridded daily precipitation and temperature data set for two largest Polish river basins, Earth Syst. Sci. Data, 8, 127-139, 2016, doi:10.5194/ essd-8-127-2016  

 • Mioduszewski W., Okruszko T., 2015. Guidline - Natural Small Water Retention Measures (combining drought mitigation, flood protection and biodiversity conservation). GWP-CEE Press. ISBN: 978-80-972060-2-4. pp.48

 • Kardel I., Okruszko T., Pusłowska-Tyszewska D., Chormański J., 2015. GIS Based Tool for the Landscape Retention Planning. Case studies. http://isepei.org/case-studies/gwp-cee/gis-based-tool-landscape-retention-planning

 • Piniewski M., Marcinkowski P., Kardel I., Giełczewski M., Izydorczyk K., Frątczak W., 2015. Spatial quantification of non-point source pollution in a meso-scale catchment for an assessment of buffer zones efficiency. Water  2015. Vol. 7, nr 5, s. 1889-1920

 • Maciorowski G., Mirski P., Kardel I., Stelmaszczyk M., Mirosław-Swiatek D., Chormański J., Okruszko T., 2014. Water regime as a key factor differentiating habitats of spotted eagles Aquila clanga and Aquila pomarina in Biebrza Valley (NE Poland). Bird Study. Taylor & Francis. London. s. 37-41

 • Giełczewski M., Piniewski M., Marcinkowski P., Kardel I., Okruszko T. , 2013. Adapting agriculture to reduce nutrient loads to the Baltic Sea under future climate and socio-economic conditions – a modelling study in the Reda catchment, Poland. Impacts World 2013 : International Conference on Climate Change Effects : conference proceedings : Potsdam, Germany 27-30 May 2013 [Dokument elektroniczny]. Potsdam.  S. 395-407

 • Marcinkowski P., Piniewski M., Kardel I., Giełczewski M., Okruszko T., 2013. Modelling of discharge, nitrate and phosphate loads from the Reda catchment to the Puck Lagoon using SWAT. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation.

 • Keizer F.M., Schot P.P. ,Okruszko  T.,Chormański  J., Kardel I., Wassen M.J., 2014. A new look at the Flood Pulse Concept: The (ir)relevance of themoving littoral in temperate zone rivers. Ecological Engineering. Volume 64, March 2014, Pages 85–99

 • Piniewski, M., Kardel, I., Giełczewski, M., Marcinkowski, P, Okruszko, T., 2014. Climate change and agricultural development: adapting Polish agriculture to reduce future nutrient loads in a coastal watershed. Ambio. 43(5), 644-660. (DOI 10.1007/s13280-013-0461-z).

 • Marcinkowski P., Piniewski M., Kardel I., Giełczewski M., Okruszko T., 2013. Modelling of discharge, nitrate and phosphate loads from the Reda catchment to the Puck Lagoon using SWAT. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation. 

 • Magdalena F., Kardel I., Jankiewicz U., 2012. Occurence of nitrogen cycle bacteria in the Biebrza River. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation . Warszawa. 2012, nr 44 (1), s. 55-62. 
 • Dijk J., Robroek B., Kardel I., Wassen M., 2012. Gecombineerde atmosferische depositie en klimaatverandering. Dutch Association for Landscape Research, Utrecht, The Netherlands/ Landschap. . The Netherlands. 2012, 29(4), s. 197-205.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap_(tijdschrift)
 • Pusłowska-Tyszewska D., Stańczyk T., Chormański J.,Kardel I., Oglęcki P.,Okruszko T., Tyszewski S., 2012. Problemy gospodarki wodnej zlewni zurbanizowanej na przykładzie rzeki Białej. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Warszawa. Zesz.34. ss.115. 
 • Chormański J., Kardel I., Mirosław-Świątek D., Okruszko T., Pusłowska-Tyszewska D., 2012. Model zlewni o parametrach przestrzennych dyskretnie rozłożonych w obszarze zurbanizowanym. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 55, 2012: 3–17. Warszawa. nr 55, 2012: 3–17. 
 • Dijk J., Robroek B., Kardel I., Wassen M., 2012. Combined effects of nitrogen enrichment, sulphur pollution and climate change on fen meadow vegetation N:P stoichiometry and biomass. Biogeochemistry. Springer. Vol. 111, nr 1-3, s. 139-150.  http://link.springer.com/article/10.1007/s10533-011-9694-8?null
 • Kardel I., Kupczyk P., Mioduszewski W., Mitraszewska-Ostapowicz A., Okruszko T., Pchałek M., 2011. Mała retencja - planowanie, realizacja, eksploatacja. Redakcja i rozdziały: Planowanie i programy małej retencji; Eksploatacja i utrzymanie urządzeń i budowli małej retencji. BIGRAF. Warszawa. s.86.
 • Kardel I., Chormański J., Mirosław-Świątek D., Grygoruk M., Okruszko T., Wassen J. M., 2011. Efficient Decision Support Systems: Practice and Challenges – From Current to Future. Decision Support System for Biebrza National Park. InTech ISBN: 978-953-308-65-7. Rijeka, Croatia. . 
 • Stelmaszczyk M., Chormański J., Grygoruk M., I. Kardel I., Okruszko T., 2010. Groundwater chemical characteristic of wetland vegetation habitats based on the monitoring results from the “Red Bog Strict Protected Area” in the Biebrza Valley. 12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control : October 4-8, 2010, Venice, Italy. Vol. 2. - San Giovanni Valdarno,. . T. II, 1525 - 1533.. 
 • Stelmaszczyk M., Chormański J., Grygoruk M., Kardel I., Okruszko T., Bartoszuk H., 2009. Groundwater chemistry variation in wetland vegetation habitats of the “Red Bog Strict Protected Area”. Wetlands – their functions and protection.. Warmia and Mazury Center of Agriculture Consulting Service. Olsztyn. 157-172.  http://www.uwm.edu.pl/environ/vol02/vol_02_chapter09.pdf
 • Kardel I., ,Mirosła-Świątek D., Chormański J., Okruszko T., Wassen M., 2009. A Water Management Decision Support System for Biebrza National Park. Environment Protection Engineering. Wrocław. Vol.35 173-180. 
 • Chormanski J., Kardel I., Swiatek D., Grygoruk M., Okruszko T.,, 2009. Management Support System for wetlands protection: Red Bog and Lower Biebrza Valley case study. Hydroinformatics in Hydrology. Hydrogeology and Water Resources. IAHS Publ.. . v.331: 423-431. 
 • Olde Venterink H., Kardel I., Kotowski W.,  Peeters W., Wassen M.J., 2009. Long-term effects of drainage and hay-removal on nutrient dynamics and limitation in the Biebrza mires, Poland. Biogeochemistry . Springer. vol. 93: 235–252.  http://link.springer.com/article/10.1007/s10533-009-9300-5?null
 • Pusłowska-Tyszewska D., Kardel I., Tyszewski S., Okruszko T., Chormański J., 2008. Podstawy metodyczne programu małej retencji wodnej dla województwa mazowieckiego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Kraków. 71-84. 
 • Frąk M., Kardel I., Stelmaszczyk M., 2008. Phytoseston biodiversity of the Biebrza River against the background of selected water quality parameters -pilot study. in: The functioning and protection of water ecosystems (ed.Gołdyn R., Klimaszczyk P., Kuczyńska-Kippen N., Piotrowicz R.). AMU Poznań Inc. Poznań. 27-38. 
 • Kubrak J., Okruszko T., Mirosław-Świątek D., Kardel I., 2007. Rozpoznanie hydraulicznych warunków systemu rzeki górnej Narwi i ich wpływu na obszar położony wzdłuż rzeki Zlewnie rzek Bugu i Narwi : zasoby wodne i przyrodnicze. Oficyna Wydawnicza WSEiZ. Warszawa. 35-53. 
 • Kardel I., Frąk M., Ignar S., Okruszko T., 2007. Influence of wetlands on the leaching carbon compounds to the surface waters - Biebrza Wetlands case study. Vol.15, No.2A, Part2. Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn. 395-401. 
 • Kardel I., 2006. Jakość wód Biebrzańskiego Parku Narodowego w kontekście prowadzenia pomiarów ciągłych. XXI Wszechnica Biebrzańska Osowiec. . . 
 • Wassen M.J., Okruszko T., Kardel I.,  Chormański J., Mirosław-Świątek D.,  Mioduszewski W., Bleuten W., Querner E.P., Kahloun M., Batelaan O., Meire P., 2006. Wetlands: Functioning, Biodiversity Conservation, and Restoration. Eco-Hydrological Functioning of the Biebrza Wetlands: Lessons for the Conservation and Restoration of Deteriorated Wetlands. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Berlin. 285-305. 
 • Grunert R., Kardel I., 2005. Porównanie metod obliczania zanieczyszczeń spływających do wód powierzchniowych z terenów użytkowanych rolniczo. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 97-107. 
 • Pusłowska-Tyszewska D.,Giełczewski M., Janica D., Kardel I., Kindler J., Kubrak J., Mioduszewski W., Nowakowski P., Okruszko T., Tyszewski S., 2005. Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni górnej Narwi. Wydawnictwa Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej. Warszawa. ss.143.  http://books.google.pl/books/about/Identyfikacja_antropogenicznych_oddzi...
 • Kubrak J., Okruszko T., Mirosław-Świątek D., Kardel I., 2005. Recognition of hydraulic conditions in the Upper Narew River System and their influence on the wetland habitats in the river valley. Institute of geophysics Polish Academy of science. Warszawa. 209-238. 
 • Okruszko T., Mirosław–Świątek D., Kubrak J., Kardel I., 2004. Recognition of hydraulic conditions in the Upper Narew River System and their influence on the regional development., Advance in  Hydroscience - Engineering, Monograph ICHE-2004. ICHE-2004. Brisbane. ss.13. 
 • Kubrak J., T. Okruszko, D. Mirosław-Świątek, I. Kardel, 2004. Modeling of hydraulic conditions in the upper Narew River system., [w:]  Model application for wetlands hydrology and hydraulics, cz. II Wethydro. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 83-101.  http://levis.sggw.waw.pl/wethydro/contents/monografie/ws3/083-101J.Kubra...
 • Okruszko T., Kardel I., Kubrak J. , 2004. Przestrzenne symulacje zasięgu zalewów na przykładzie koncepcji renaturyzacji środkowego basenu Biebrzy. . Przegląd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska. No30. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 182-192. 
 • Verhoven R., Banasiak R., Okruszko T., Świątek D., Chormański J., Nowakowski P., Kardel I., Stelmaszczyk M., 2003. Hydraulic modelling of river flow – data collection and solving. Measurements techniques and data assessment in Wetland Hydrology. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 41541.  http://levis.sggw.waw.pl/wethydro/contents/monografie/ws1/009-023Verhove...
 • Kardel I., Ignar S., Okruszko T., 2002. METHOD for identification of non-point pollution sources originating from mineralized hydrogenic soils.. Annals Warsaw Agricult.Univ.-SGGW Land Reclam, 33. Warszawa. 109-118. 
 • Kardel I., Okruszko T., 2000. Zagrożenia i ochrona jakości wód powierzchniowych na przykładzie rzeki Biebrzy. W monografii (poz. 6.2) „Problemy ochrony środowiska na obszarach niezurbanizowanych”. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 77-91. 
 • Kubrak J., Okruszko T., Byczkowski A., Chormański J., Kardel I., 2000. Verification of the hydraulic model for the surface water system of the Central Biebrza River Basin. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW. Land Reclamation, 30. Warszawa. 29-36. 
 • Kardel I., Ignar S., Okruszko T., Chormański J., 1998. Zastosowanie GIS w lokalizacji źródeł zanieczyszczeń oraz monitoringu wód powierzchniowych na obszarze alimentacji Biebrzańskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu t.4: Systemy Informacji Geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego.. Wyd. DJ.Gdańsk. Gdańsk. 59-61. 
 • Wicher W., Chormański J., Ignar S., Kardel I., 1998. Zastosowanie pakietu Idrisi do wyznaczania stref potencjalnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych.. Przegl. Nauk. Wydz. Mel. i Inż. Środ., 4.. Warszawa. 157-163. 
 • Siwiec T., Kardel I, 1995. Hydrauliczne i technologiczne warunki pracy odstojników wód popłucznych. Gospodarka Wodna. Gospodarka Wodna, 6. Warszawa. 136-143. 

 
Udział w projektach badawczych:

 • Charakterystyki punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń wód w zlewni Płoni jako dane wejściowe do modelu SWAT do projektu UE RECOCA – WP2 20.06.2009
 • Opracowanie kryteriów hydrologicznych i analiza możliwości ich wykorzystania w ochronie ekosystemów bagiennych. 3 P06S 064 23 21.10.2005
 • Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu. E024/P01/2008/02/85 18.07.2008-30.06.2011
 • Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy środkowej – PL 0082. E005/P01/2007/01/85 01.01.2007/31.12.2010
 • Water Scenarios for Europe and for Neighbouring States. GOCE 036822 01.11.2006 – 31.10.2010
 • Recognition of hydraulic conditions in the Upper Narew River System and their influence on the regional development 1.08.2003 - 31.07.2004
 • Opracowanie modelu przepływu wód w naturalnych dolinach rzecznych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej oraz zwiększania bioróżnorodności. (KBN P06S 052 26). 04.05.2004/03.09.2006
 • Wpływ zmian hydrologicznych na ekosystemy terenów zalewowych 11.01.2001/31.10.2004
 • Człowiek I przyroda nad Biebrzą – Zintegrowany system wymiany informacji jako podstawowe narzędzie zrównoważonego zarządzania środowiskiem przyrodniczym (PIN-MATRA), 2002/31.12.2004
 • WETHYDRO – Centrum doskonałości w zakresie hydrologii mokradeł (decyzja nr SPUB-M-117/E-385/5PRUE/DWM539/2003-2005) 1.01.2003/31.12.2005
 • WETHYDRO Center of Excellence in wetland hydrology 1.01.2003/31.12.2005
 • ECOFLOOD–Naturalne sposoby ochrony przeciwpowodziowej –możliwości i ograniczenia (decyzja SPUB-M-117/E – 385 / SPUB / 5PRUE /DWM707/2003-2005) 1.02.2003/30.06.2005
 • ECOFLOOD, Towards natural flood reduction strategies 1.01.2003/30.04.2005
 • Badanie wybranych charakterystyk gospodarowania wodą na obszarach chronionych mokradeł. (KBN nr 3 P06S 06423) 01.10.2002/31.08.2005
 • Metodyczne podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki  wodnej w Polsce - zadania cząstkowe zgodne ze specyfikacją podaną w załącznikach 1,2,3 umowy. (KBN nr PBZ-KBN-061/T07/2001) 01.12.2002/31.08.2005
 • Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains 01.01.2001 – 30.12.2002
 • Opracowanie metodyki prowadzenia zintegrowanej gospodarki wodnej w zlewniach rzecznych (na przykładzie zlewni rzeki Narwi). KBN nr 5P06H00820 01.01.2001/31.03.2003
 • Asymilacja danych dla zunifikowanego modelowania w celu doskonalenia gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni. KBN SPUB-M nr 117/E-385/SPUB-M-5PR-UE/DZ 272/2000 .01.04.2000 – 31.12.2001
 • Analiza zmian jakości wód powierzchniowych w zlewni z dominacją gleb hydrogenicznych przy zastosowaniu modelowania matematycznego 1.07.1999-31.12.2000

 
Ekspertyzy:

 • Ocena transportu zanieczyszczeń w zlewni Narwi dla wybranych scenariuszy gospodarki rolnej w oparciu o modelowanie matematyczne.. Na zlecenie BETTA Sp. z o.o.. Na zlecenie: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, w ramach projektu Baltic COMPASS – Solutions for Agriculture and Environment.. -16.11.2012
 • Analiza i wyznaczanie kierunku prac nad MPHP przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii umożliwiających planowanie, automatyzację i kontrolę postępu produkcji. Na zlecenie MGGP S.A.. 15.02.2012-2013
 • (Etap 1) Opracowanie struktury modelu SWAT zlewni całkowitej Zbiornika Sulejowskiego w celu symulowania odpływu zanieczyszczeń obszarowych . Na zlecenie Międzynarodowym Instytutem PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedzibą w Łodzi. 30.9.2012
 • Opis założeń do wariantu “Horyzont 2050” w opracowaniu "Wariantowa ocena wpływu działań w zlewni rzeki Redy na wielkość ładunków azotu I fosforu dopływających do Zalewu Puckiego – na podstawie materiałów i opracowań wykonanych w projekcie BALTIC COMPASS". Na zlecenie BETTA Sp. z o.o.. 29.11.2012
 • Analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej retencji w dorzeczu Wisły Środkowej z uwzględnieniem retencji gruntowej. Na zlecenie Wojewoda Województwa Mazowieckiego. 12.07.2012-20.09.2012
 • Opracowanie metodyki i wytycznych do wykonania Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000. Na zlecenie MGGP S.A.. 1.03.-15.04.2012
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji Jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Na zlecenie Urząd Dzielnicy Ursynów. 12.09.11-02.2012
 • Projekt modelu matematycznego obszaru zlewni Bzury dla ekohydrologicznej rekultywacji zbiorników Arturówek - ekspertyza. Na zlecenie Uniwersytet Łódzi. 5.09.2011-19.12.2011
 • Opracowanie koncepcji, schematu oraz algorytmu Przestrzennego Systemu Wspomagania Decyzji (SDSS) w ramach projektu HABIT-CHANGE na podstawie katastralnych danych przestrzennych oraz danych z monitoringu przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na zlecenie BPN. 14.12.2011
 • Opracowanie projketu sztucznego torfowiska w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi rozdz. nr 2,6,7,4,9. Na zlecenie BETTA Sp. z o.o.. 16.08.2011-24.11.2011
 • Opracowanie modelu numerycznego, jako narzędzia do oceny transportu zanieczyszczeń w zlewni Narwi (współudział).. Na zlecenie Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym. 03.11.2010-30.10.2011
 • Koncepcja budowy obiektów małej retencji na rowie spod Polkowa. Na zlecenie Ptaki Polski. 9.2011
 • Opracowanie struktury modelu szacowania ładunku zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, odpływającego do Morza Bałtyckiego ze zlewni rzeki Redy. Opracowanie bazy danych gleb użytkowania (User Soil Database) i reklasyfikacja mapy glebowej w oparciu o mapę glebową, zakupioną przez IMGW PIB z zasobów IUNG, oraz wartości parametrów fizycznych gleb. . Na zlecenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Oddział Morski  w Gdyni. 8.2011
 • Program funkcjonalno-użytkowy rekultywacji  jeziora Zgorzała. Na zlecenie Urząd Dzielnicy Ursynów. 30.08.2010-15.10.2010
 • Studium hydrograficzne doliny rzeki Białej z wytycznymi do zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego i elementami małej retencji oraz prace hydrologiczne niezbędne do sporządzenia dokumentacji hydrologicznej. Na zlecenie Urząd Miasta Białystok. 30.09.2009
 • Program małej retencji ochrony i regeneracji systemów mokradłowych dla Nadleśnictwa Barycz 93s. Na zlecenie Nadleśnictwo Barycz. 2008
 • Projekt rewitalizacji siedlisk łąkowo-bagiennych w Parku Narodowym „Ujście Warty” Bagna są dobre! – etap 1. (Grant 109/S/1/2007). Na zlecenie Ptaki Polski. 31.12.2008
 • Analiza wybranych charakterystyk jakościowych w zlewni rzek Odry i Wisły dla potrzeb badań modelowych. Scenariusze rozwoju gospodarki wodnej dla Europy i krajów sąsiadujących. . Na zlecenie SGGW 6 Program Ramowy. 01.09.2008 -31.10.2008
 • Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego. S.Tyszewski, I. Kardel, D. Pusłowska-Tyszewska, T. Okruszko, J. Chormański, R. Michałowski. 268s. Na zlecenie Samorząd Województwa mazowieckiego. 2.2008
 • Ekspertyza hydrologiczno-przyrodnicza wraz z koncepcją rozwiązań technicznych wykorzystania Jeziora Sielanka będącego elementem systemu wodnego Dzielnicy. Na zlecenie Urząd Dzielnicy Wilanów. 15.12.2006
 • Ekspertyza hydrologiczno-przyrodnicza Stawu Krzewiny, będącego w ciągu układu melioracyjnego Kanału Jeziorki. Na zlecenie Urząd Dzielnicy Ursynów. 30.11.2005
 • Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni górnej Narwi.. Na zlecenie Politechnika Krakowska. 2005
 • Recognition of hydraulic conditions in the Upper Narew River System and their influence on the regional development. Na zlecenie USA Technology Transfer Program. 01.06.2004
 • Plan ochrony rezerwatu przyrody Nietlickie Bagno-operat hydrologiczny. Na zlecenie Warmińsko-Mazurski Konserwator Przyrody. 2003
 • Operat zasobów wodnych dla Ostoi Cietrzewia Muszaki. Na zlecenie Warmińsko-Mazurski Konserwator Przyrody. 2003
 • Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Operat zasobów wodnych. Na zlecenie BPN. 2000