Division of Hydrology and Water Resources
  • English
  • Polski

Data: 7-9 października 2013 r.
Organizator: 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z:Sekcją Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Temat: Modelowanie w planowaniu i zarządzaniu zasobami wodnymi
Miejsce: Kraków
 
Dodatkowa informacja: http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=70