Division of Hydrology and Water Resources
  • English
  • Polski
Course name Specialization Degree Type
Analiza ryzyka Ochrona Środowiska stacjonarne specjalizacyjny
Analiza ryzyka i zagrożeń środowiska Ochrona Środowiska niestacjonarne specjalizacyjny
Analiza ryzyka w budownictwie hydrotechnicznym Budownictwo stacjonarne specjalizacyjny
Analiza ryzyka w budownictwie hydrotechnicznym Budownictwo niestacjonarne specjalizacyjny
GIS w kształtowaniu środowiska Inżynieria Środowiska stacjonarne fakultatywny
GIS w kształtowaniu środowiska Inżynieria Środowiska niestacjonarne fakultatywny
Geoinformacja w ochronie środowiska Ochrona Środowiska stacjonarne obowiązkowy
Gospodarka wodna i ochrona wód Inżynieria Środowiska stacjonarne obowiązkowy
Gospodarka wodna i ochrona wód Inżynieria Środowiska niestacjonarne obowiązkowy
Hydrologia I Inżynieria Środowiska stacjonarne obowiązkowy
Hydrologia I Inżynieria Środowiska niestacjonarne obowiązkowy
Hydrologia II Inżynieria Środowiska stacjonarne obowiązkowy
Hydrologia II Inżynieria Środowiska niestacjonarne obowiązkowy
Hydrologia Inżynierska Budownictwo stacjonarne obowiązkowy
Hydrologia Inżynierska Budownictwo niestacjonarne obowiązkowy

Pages