Division of Hydrology and Water Resources
  • English
  • Polski

Pracownia Systemów Geoinformacyjnych i Modelowania Środowiska przy Centrum Wodnym, 

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wraz z firmą Leica Geosystems ma przyjemność 

zaprosić Państwa na seminarium poświęcone prezentacji nowych narzędzi badania środowiska - 

dronów, znajdujących zastosowanie w GIS, geodezji, inżynierii środowiska i wielu innych 

dziedzinach. 

Drony - czyli bezzałogowe statki powietrzne są narzędziami dużo tańszymi niż samoloty czy 

helikoptery, a przy tym często dużo bardziej uniwersalnymi. Dzięki różnorodności sensorów, w 

jakie może być wyposażony dron ich zastosowanie jest tak szerokie jak pola działania 

użytkowników. Od zadań wojskowych (z których się drony wywodzą), przez geodezję, geografię, 

kartografię, inspekcję trudno dostępnych obiektów, monitoring, aż po kino, reklamę czy choćby 

zabawę. 

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane praktyczne zastosowania dronów na przykładzie 

wielowirnikowców oraz zostaną przedstawione prawne aspekty ich wykorzystania. 

 

Program seminarium: 

1. „Wykorzystanie drona md4-1000 w działalności badawczej i dydaktycznej Katedry 

Fotogrametrii i Teledetekcji UWM”. referat dr hab inż. Marka Mroza i mgr inż. 

Przemysława Slesińskiego Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Wydział Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie 

2. „Przepisy dotyczące wykorzystania oraz ograniczenia przestrzeni powietrznej w świetle 

obowiązującego prawa” – referat Pawła Szymańskiego z Inspektoratu Licencjonowania 

Personelu Lotniczego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

3. „Dron Aibotix X6” – prezentacja dotycząca producenta i możliwych zastosowań drona. 

Robert Lautenschlager Aibotix AG, Radosław Zych, Leica Geosystems sp. z o.o. 

 

Praktyczny pokaz możliwości drona Aibotix X6. 

 

Udział w seminarium jest otwarty i całkowicie bezpłatny. Serdecznie 

zapraszamy studentów SGGW w Warszawie oraz wszystkich zainteresowanych.