Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
 • English
 • Polski
Mikołaj Piniewski
Telefon: 
+48 22 59 35309
E-mail: 
Budynek: 
33
Numer pokoju: 
11
Konsultacje: 
środa 12.30-13.30
Przedmioty: 

Rok akademicki 2018-2019
- hydrologia (IŚ)
- technologie informacyjne (IŚ)
- systemy informacji przestrzennej (IŚ)
- modelowanie zasobów wodnych (IŚ)
- zagadnienia zmian klimatu w planowaniu wodnogospodarczym (OŚ)

Informacje dodatkowe: 

Zainteresowania badawcze:

 • makroskalowe modelowanie hydrologiczne
 • wpływ zmian klimatu na hydrologię, biota i rolnictwo
 • climate services i zbiory danych hydro-klimatologicznych
 • ekstrema hydrologiczne i ich skutki ekohydrologiczne
 • modelowanie środków ochronnych ograniczających spływ zanieczyszczeń biogenami
 • tworzenie scenariuszy zmian czynników sprawczych istotnych w gospodarce wodnej
 • metody wyznaczania przepływów środowiskowych 
 • zastosowania technik GIS i geostatystyki w hydrologii
 • systematic reviews i meta-analizy w hydrologii/gospodarce wodnej

Stopnie i tytuły naukowe:

 • 2012: stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii środowiska uzyskany w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym. Tytuł pracy doktorskiej: Impacts of natural and anthropogenic conditions on the hydrological regime of rivers: A Narew River Basin case study.
 • 2007: tytuł magistra matematyki w zakresie matematyki stosowanej uzyskany na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje:
2018

2017

 • Kundzewicz, Z.W., Førland, E.J., Piniewski, M. 2017. Challenges for developing national climate services – Poland and Norway. Climate Services 8, 17-25, doi: 10.1016/j.cliser.2017.10.004 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405880717300687)
 • Mezghani, A., Dobler, A., Haugen, J. E., Benestad, R. E., Parding, K. M., Piniewski, M., Kardel, I., Kundzewicz, Z. W. 2017. CHASE-PL Climate Projection dataset over Poland – Bias adjustment of EURO-CORDEX simulations, Earth Syst. Sci. Data 9, 905-925 doi:10.5194/essd-9-905-2017 (https://www.earth-syst-sci-data.net/9/905/2017/)
 • Piniewski, M., Szcześniak., M., Kardel., I., Berezowski, T., Okruszko, T., Srinivasan, R., , Vikhamar-Schuler., D., Kundzewicz., Z.W. 2017 Hydrological modelling of the Vistula and Odra river basins using SWAT. Hydrol. Sci. J. 62(8), 1266-1289, doi: 10.1080/02626667.2017.1321842 (http://www.tandfonline.com/eprint/MgFYHPqVGJ4NI3Euwygi/full).
 • Piniewski, M. 2017 Classification of natural flow regimes in Poland. River Research and Applications,33, 1205–1218, doi: 10.1002/rra.3153 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rra.3153/abstract).
 • Piniewski, M., Meresa, H.K., Romanowicz, R. Osuch, M., Szcześniak, M., Kardel, I., Okruszko, T., Mezghani, A., Kundzewicz, Z.W. 2017. What can we learn from the projections of changes of flow patterns? Results from Polish case studies. Acta Geophysica, 65(4), 809–827, doi: 10.1007/s11600-017-0061-6 (https://link.springer.com/article/10.1007/s11600-017-0061-6)
 • Piniewski, M., Szcześniak, M., Kardel, I. 2017 CHASE-PL—Future Hydrology Data Set: Projections of Water Balance and Streamflow for the Vistula and Odra Basins, Poland. Data, 2(2), 14, doi:10.3390/data2020014 (http://www.mdpi.com/2306-5729/2/2/14/htm)
 • Piniewski, M., Szcześniak, M., Kundzewicz, Z.W., Mezghani, A., Hov, Ø. 2017 Changes in low and high flows in the Vistula and the Odra basins: model projections in the European-scale context. Hydrological Processes 31(12), 2210–2225, doi:10.1002/hyp.11176 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.11176/abstract).
 • Piniewski, M., Mezghani, A., Szcześniak, M., Kundzewicz, Z.W. 2017 Regional projections of temperature and precipitation changes: Robustness and uncertainty aspects. Meteorologische Zeitschrift,  26(2), 223-234, doi: 10.1127/metz/2017/0813 (https://www.schweizerbart.de/content/papers/download/87332).
 • Piniewski, M., Prudhomme, C., Acreman, MC., Tylec, L., Oglęcki, P., Okruszko, T., 2017 Responses of fish and invertebrates to floods and droughts in Europe. Ecohydrol. 10(1), e1793, doi:10.1002/eco.1793. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1793/full).
 • Eisner, S., Flörke, M., Chamorro, A., Daggupati, P., Donnelly, C.,  Huang, J., Hundecha, Y., Koch, H., Kalugin, A., Krylenko, I., Mishra, V., Piniewski, M., Samaniego, L., Seidou, O., Wallner, M., Krysanova, V., 2017 An ensemble analysis of climate change impacts on streamflow seasonality across 11 large river basins. Climatic Change, 141(3), 401-417, doi:10.1007/s10584-016-1844-5 (https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-016-1844-5).
 • Marcinkowski, P., Piniewski, M., Kardel, I., Szcześniak, M., Benestad, R., Srinivasan, R., Ignar, S., Okruszko, T., 2017 Effect of Climate Change on Hydrology, Sediment and Nutrient Losses in Two Lowland Catchments in Poland. Water, 9(3), 156, 156; doi:10.3390/w9030156 (http://www.mdpi.com/2073-4441/9/3/156/htm).

2016

 • Berezowski, T., Szcześniak, M., Kardel, I., Michałowski, R., Okruszko, T., Mezghani, A., Piniewski, M., 2016. CPLFD-GDPT5: high-resolution gridded daily precipitation and temperature data set for two largest Polish river basins. Earth System Science Data. 8, 127-139, 2016, doi:10.5194/ essd-8-127-2016 (http://www.earth-syst-sci-data.net/8/127/2016/)
 • Piniewski, M. 2016 Natural streamflow simulation for two largest river basins in Poland: a baseline for identification of flow alterations, Proc. IAHS, 373, 101-107, doi:10.5194/piahs-373-101-2016 (http://www.proc-iahs.net/373/101/2016/)
 • Marcinkowski, P., Piniewski, M., Kardel, I., Srinivasan, R., Okruszko, T. 2016 Challenges in modelling of water quantity and quality in two contrasting meso-scale catchments in Poland. Journal of Water and Land Development 31 (X–XII), 97–111, doi:10.1515/jwld-2016-0040 (https://www.degruyter.com/view/j/jwld.2016.31.issue-1/jwld-2016-0040/jwld-2016-0040.xml)
 • Piniewski M., Szcześniak, M., Mezghani, A., Kundzewicz, Z.W., 2016 Hydroclimatic Projections for the Upper Vistula Basin. W: Kundzewicz, Z.W., Stoffel, M., Niedźwiedź, T., Wyżga, B. (Eds) Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Part of the series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, s. 331-339, doi: 10.1007/978-3-319-41923-7_16 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-41923-7_16).
 • Krysanova, V., Kundzewicz, Z.W., Piniewski, M., 2016 Assessment of climate change impacts on water resources W: V.P. Singh (Ed.) Handbook of applied hydrology, Nowy Jork : McGraw-Hill Education, s. 148.1-148.12 (https://www.mhprofessional.com/9780071835091-usa-handbook-of-applied-hydrology-second-edition-group).

2015

 • Piniewski M., Marcinkowski P., Kardel I., Giełczewski M., Izydorczyk K., Frątczak W. 2015 Spatial quantification of non-point source pollution in a meso-scale catchment for an assessment of buffer zones efficiency. Water 7(5), 1889-1920, DOI: 10.3390/w7051889 (http://www.mdpi.com/2073-4441/7/5/1889).
 • Szporak-Wasilewska S., Piniewski M., Kubrak J., Okruszko T. 2015 What we can learn from a wetland water balance? Narew National Park case study. Ecohydrobiology & Hydrobiology. DOI 10.1016/j.ecohyd.2015.02.003 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1642359315000130).
 • Szcześniak M., Piniewski M. 2015. Improvement of hydrological simulations by applying daily precipitation interpolation schemes in meso-scale catchments. Water. 7(2), 747-779, DOI: 10.3390/w7020747 (http://www.mdpi.com/2073-4441/7/2/747).

2014

2013

 • Piniewski, M., Voss, F., Bärlund, I., Okruszko, T., Kundzewicz, Z.W. 2013. Effect of modelling scale on the assessment of climate change impact on river runoff. Hydrol. Sci. J. 58(4), 737-754, DOI:10.1080/02626667.2013.778411 (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02626667.2013.778411#.UY35eLUyGdE).
 • Marcinkowski, P., Piniewski, M., Kardel, I., Giełczewski, M., Okruszko, T. 2013. Modelling of discharge, nitrate and phosphate loads from the Reda catchment to the Puck Lagoon using SWAT. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Land Reclammation 45(2), 125-141 (http://ann_landreclam.sggw.pl/z452/art1.pdf).

2012

 • Piniewski, M., Gottschalk, L., Krasovskaia, I., Chormański, J. 2012. A GIS-based model for testing effects of restoration measures in wetlands: A case study in the Kampinos National Park, Poland. Ecol. Eng. 44, 25-35, DOI: 10.1016/j.ecoleng.2012.03.013 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857412001085).
 • Okruszko, T.,  Giełczewski, M., Stelmaszczyk, M., Piniewski, M., Utratna, M. 2012. The Narew River basin management problems - integrated approach. In: Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of The European Union  (Nałęcz T. ed.) NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security Series. Springer-Verlag New York LLC, 163-180, DOI: 10.1007/978-94-007-3949-9 (http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-3949-9/page/1#section=1...).

2011

 • Piniewski, M., Acreman, M.C., Stratford, C.S., Okruszko, T., Giełczewski, M., Teodorowicz, M., Rycharski, M., Oświecimska-Piasko, Z. 2011. Estimation of environmental flows in semi-natural lowland rivers - the Narew basin case study. Pol. J. Environ. Stud. 20(5), 1281-1293 (http://www.pjoes.com/pdf/20.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.20.No.5.1281-1293.pdf).
 • Piniewski, M., Okruszko, T. 2011. Multi-site calibration and validation of the hydrological component of SWAT in a large lowland catchment. In: Modelling of Hydrological Processes in the Narew Catchment (Świątek D., Okruszko T. eds) Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 15-41,  DOI: 10.1007/978-3-642-19059-9_2 (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-19059-9_2).
 • Giełczewski, M., Stelmaszczyk, M., Piniewski, M., Okruszko, T. 2011. How can we involve stakeholders in the development of water scenarios? Narew River Basin case study. Journal of Water and Climate Change. 2(2-3), 166-179,  DOI: 10.2166/wcc.2011.027 (http://www.iwaponline.com/jwc/002/jwc0020166.htm)
 • Gottschalk, L., Krasovskaia, I., Piniewski, M. Chormański, J. 2011. GIS-based model for environmental restoration works. WULS Press, Warszawa, pp 71.

2008

Udział w konferencjach:

 • HydroEco2015: 5th International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Advances in Monitoring, Predicting and Managing Hydroecological Processes, Vienna (Austria), 13-16 April 2015. Quantifying responses of biota to floods and droughts in Europe: A systematic review from a hydrological perspective.
 • 2013 International SWAT Conference, Tuluza (Francja), 17-19.07.2013. Climate change and agricultural development: Adapting Polish agriculture to reduce future nutrient loads in a coastal watershed.
 • Impacts World 2013. International Conference on Climate Change Effects, Poczdam (Niemcy), 27-30.05.2013. Adapting agriculture to reduce nutrient loads to the Baltic Sea under future climate and socio-economic conditions - a modelling study in the Reda catchment, Poland.
 • 21st century Watershed Technology Conference, Bari (Włochy), 28-30.05.2012Future scenarios for environmental flows in a large semi-natural river basin in Poland: A case study with the SWAT model.
 • 2011 International SWAT Conference, Toledo (Hiszpania), 15-17.06.2011. Effect of Climate Change on Environmental Flow Indicators in the Narew Basin, Poland.
 • CASEE-Conference. The EU Strategy for the Danube region – with specific emphasis on Land and Water Management and the Environment, Gödöllö (Węgry), 28-29.04.2011. Climate or land use change – identification of future main factor influencing water management. Narew River Basin (NRB) case study.
 • European Geophysical Union General Assembly 2011, Wiedeń (Austria), 4-8.04.2011. Exploring changing environment in wetland national park Kampinos, Poland.
 • Futures of European Waters. How should policies be adapted? Budapeszt (Węgry), 23-25.03.2011. Effect of modelling scale on the assessment of climate change impact on river runoff – a case study for the Narew (Poland).
 • HydroPredict2010. International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources Management, Praga (Czechy), 20-23.09.2010. Effect of model scale on the assessment of climate change impact on river flow – a case study for the Narew (Poland).
 • European Geophysical Union General Assembly 2010, Wiedeń (Austria), 2-7.05.2010. Multi-site evaluation of flow simulation by SWAT model in the Narew basin.