Division of Hydrology and Water Resources
  • English
  • Polski
Course name Specialization Degree Type
Systemy środowiskowych baz danych Ochrona Środowiska niestacjonarne kierunkowy
Techniki pomiarowe w ochronie środowiska Ochrona Środowiska stacjonarne kierunkowy
Technologie informacyjne Budownictwo stacjonarne obowiązkowy
Technologie informacyjne Budownictwo niestacjonarne specjalizacyjny
Technologie informacyjne II Budownictwo stacjonarne fakultatywny
Teledetekcja i GNSS Inżynieria Środowiska stacjonarne fakultatywny
Wprowadzenie do teorii systemów Ochrona Środowiska niestacjonarne kierunkowy
Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery Ochrona Środowiska stacjonarne obowiązkowy
Zastosowanie Systemów Geoinformacyjnych w budownictwie Budownictwo stacjonarne specjalizacyjny
Zastosowanie Systemów Geoinformacyjnych w budownictwie Budownictwo niestacjonarne specjalizacyjny
Zintegrowana gospodarka wodna Ochrona Środowiska stacjonarne specjalizacyjny
Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi Ochrona Środowiska niestacjonarne kierunkowy
Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi Inżynieria Środowiska stacjonarne specjalizacyjny
Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi Inżynieria Środowiska niestacjonarne specjalizacyjny
Zintegrowane systemy geoinformacyjne Ochrona Środowiska stacjonarne kierunkowy

Pages