Division of Hydrology and Water Resources
  • English
  • Polski
Course name Specialization Degree Type
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Inżynieria Środowiska niestacjonarne obowiązkowy
Ocena stanu hydromorfologicznego cieków Inżynieria Środowiska stacjonarne fakultatywny
Ocena stanu hydromorfologicznego cieków Inżynieria Środowiska niestacjonarne fakultatywny
Ochrona ekosystemów dolinowych Ochrona Środowiska stacjonarne kierunkowy
Ochrona zasobów wodnych Ochrona Środowiska stacjonarne specjalizacyjny
Polityka wodna Unii Europejskiej Inżynieria Środowiska stacjonarne fakultatywny
Polityka wodna Unii Europejskiej Inżynieria Środowiska niestacjonarne fakultatywny
Systemy Informacji o Środowisku (SIS) Inżynieria Środowiska stacjonarne specjalizacyjny
Systemy Informacji o Środowisku (SIS) Inżynieria Środowiska niestacjonarne specjalizacyjny
Systemy geoinformacyjne Budownictwo stacjonarne fakultatywny
Systemy informacji przestrzennej Inżynieria Środowiska stacjonarne obowiązkowy
Systemy informacji przestrzennej Inżynieria Środowiska niestacjonarne obowiązkowy
Systemy wspomagania decyzji Budownictwo stacjonarne fakultatywny
Systemy wspomagania decyzji Budownictwo niestacjonarne fakultatywny
Systemy wspomagania decyzji w ochronie środowiska Ochrona Środowiska stacjonarne kierunkowy

Pages