Division of Hydrology and Water Resources
  • English
  • Polski
Course name Specialization Degree Type
Hydrologia Inżynierska II Budownictwo stacjonarne fakultatywny
Hydrologiczne Podstawy Projektowania Budownictwo stacjonarne fakultatywny
Informatyczne podstawy projektowania I Inżynieria Środowiska stacjonarne obowiązkowy
Informatyczne podstawy projektowania II Inżynieria Środowiska stacjonarne obowiązkowy
Informatyczne podstawy projektowania III Inżynieria Środowiska niestacjonarne obowiązkowy
Modele zasobów i ekosystemów wodnych Ochrona Środowiska stacjonarne specjalizacyjny
Modelowanie komputerowe w ochronie środowiska Ochrona Środowiska stacjonarne specjalizacyjny
Modelowanie systemów środowiskowych Inżynieria Środowiska stacjonarne specjalizacyjny
Modelowanie systemów środowiskowych Inżynieria Środowiska niestacjonarne specjalizacyjny
Modelowanie w hydrologii Inżynieria Środowiska stacjonarne fakultatywny
Modelowanie w hydrologii Inżynieria Środowiska niestacjonarne fakultatywny
Modelowanie w naukach o środowisku Ochrona Środowiska niestacjonarne specjalizacyjny
Monitoring funkcjonowania ekosystemów Ochrona Środowiska stacjonarne kierunkowy
Monitoring wód powierzchniowych Inżynieria Środowiska stacjonarne fakultatywny
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Inżynieria Środowiska stacjonarne obowiązkowy

Pages